Working Space
       Living Room
       Bedroom
       Dressing Room
       Bathroom
       Kitchen Room
       Dining Room
       Outdoor
Today
15
Yesterday
58
This Month
1,547
Last Month
1,600
All Visitor
119,453

EXTEND L
Product Code :
Product Description :
ช่วยให้คุณบริหารพื้นที่ในออฟฟิศได้ลงตัวเสริมความเป็นระเบียบให้แต่ละส่วนงานอย่างชัดเจนพร้อมฟังก์ชั่นโดดเด่น ให้คุณร้อยเก็บสายไฟไว้ในขาโต๊ะทำงานได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งขาตู้แบบเคลื่อนที่ได้ ตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่ ฯลฯ ตู้เอกสารรูปแบบใหม่พร้อมบานเปิดลงที่สะดวกในการค้นหาเอกสาร ขารูปตัว L พร้อมช่องเก็บร้อยสายไฟ แผ่นบังตาเหล็กเจาะรูสีเงิน สะดุดตาตู้เอกสารที่มีมิติในการต่อกับโต๊ะทำงานเสริมประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลายตู้บานรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วน ฉากกั้นติดตั้งหน้าโต๊ะ กั้นสัดส่วนพร้อมเป็นแผ่นบังตาปรับระดับสูงต่ำได้เสริมพื้นที่ในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนไอเดียด้วยโต๊ะประชุมกลม