Working Space
       Living Room
       Bedroom
       Dressing Room
       Bathroom
       Kitchen Room
       Dining Room
       Outdoor
Today
22
Yesterday
70
This Month
1,881
Last Month
2,598
All Visitor
167,080

President X
Product Code :
Product Description :
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ ที่เฟอร์นิเจอร์ชุดทำงาน President J สะท้อนภาพลักษณ์ความสง่างาม และความภาคภูมิใจของผู้บริหาร การปรับโฉมใหม่ จึงคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งความภูมิฐาน สง่างาม จากเส้นสายที่เฉียบคม และการผสมผสานผิวสัมผัสจากวัสดุเนื้อแท้ ทั้งวีเนียร์ลายไม้ และหนังแท้พร้อมการรองรับและสนับสนุนระบบ IT เพื่อส่งเสริมการใช้งานของผู้บริหารให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ในความเป็นผู้นำที่ทันสมัย