Working Space
       Living Room
       Bedroom
       Dressing Room
       Bathroom
       Kitchen Room
       Dining Room
       Outdoor
Today
6
Yesterday
94
This Month
540
Last Month
1,854
All Visitor
156,653

JERAMINE
Product Code :
Product Description :
เก้าอี้พักผ่อนปรับเอนได้ด้วยระบบมือปรับดึง สามารถปรับการเอนได้ 2 จังหวะ คือ ดึงปรับเอนพร้อมที่วางเท้าเปิดขึ้นมา หรือ ใช้น้ำหนักตัวผู้นั่งกดเอนหลังเพื่อปรับองศาการนอนให้เป็นแนวราบยิ่งขึ้น